Villkor och Immateriella Rättigheter

Jag har läst och godkänt Verisures villkor och accepterar Experians immateriella rättigheter nedan

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  1. Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till plattformen eller till enskilda text- och grafiska element, foton, bilder, audiovisuellt material, applikationer, program, verktyg och databaser, varumärken, logotyper är reserverade till Experian eller annan enhet från Experian-gruppen av företag.
  2. Användning av Plattformen och tjänsterna innebär inte att Kunden förvärvar immateriella rättigheter till verk, databaser, program, verktyg, varumärken eller logotyper som finns däri.
  3. Kunden har rätt att använda plattformen endast i den utsträckning som är tillåten personlig användning, specificerad i lag och under villkoren i dessa slutanvändarvillkor. Reproduktion och spridning i någon form och på något sätt av material som publicerats på Plattformen utan skriftligt medgivande från Experian och utöver de gränser som tillåts enligt lag är förbjuden.