Vilkår og betingelser

Jeg har lest og godtatt Verisures vilkår og betingelser og godtar Experian Immaterielle rettigheter nedenfor

IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

  1. Alle rettigheter, inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til plattformen eller til individuelle tekst- og grafiske elementer, fotografier, bilder, audiovisuelt materiale, applikasjoner, programmer, verktøy og databaser, varemerker, logoer er forbeholdt Experian eller en annen enhet fra Experian-konsernet.
  2. Bruk av plattformen og tjenestene betyr ikke at kunden erverver immaterielle eiendomsrettigheter til verk, databaser, programmer, verktøy, varemerker eller logoer som finnes der.
  3. Kunden har rett til å bruke plattformen bare i den grad det er tillatt personlig bruk, spesifisert ved lov og i henhold til vilkårene i disse sluttbrukervilkårene. Reproduksjon og spredning i enhver form og på noen måte av materiale som er lagt ut på plattformen uten skriftlig samtykke fra Experian og utover grensene som er tillatt ved lov, er forbudt.